Uslovi korišćenja i politika privatnosti

OPŠTE INFORMACIJE O NAMA

  1. Mi smo privredno društvo Sestre Budimir d.o.o. Beograd, upisano u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre rešenjem broj BD 71834/2021, sa šifrom i nazivom delatnosti 9319 – Ostale sportske delatnosti od 02.09.2021. godine, sa sedištem na adresi Braće Radovanovića br. 17C, Beograd – Vračar, matični broj: 21713473, PIB: 112650210 (dalje u tekstu: Kompanija ili Trgovac).

   Webadresa: www.sestrebudimir.com
   Kontakt e-mail: info@sestrebudimir.com
   Kontakt telefon: 066353355

  2. Naš primarni zadatak jeste da razvijamo individualne i grupne fitnes programe sa ciljem promovisanja zdravog života.

UVODNE ODREDBE

  1. Ovi Opšti uslovi korišćenja (dalje u tekstu: Uslovi) propisuju uslove i pravila za posetioce naše internet stranice i korisnike programa (dalje u tekstu: Kupac ili Korisnik) prilikom korišćenja naše internet stranice, kao i prava i obaveze u vezi sa kupoprodajom i korišćenjem naših programa i drugih usluga koje se pružaju putem naše internet stranice.
  2. Korisnik je upoznat da se ovi Uslovi primenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi.
  3. Korišćenjem naše internet stranice i/ili kupovinom naših programa, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa ovim Uslovima, kao i svim ostalim pravilima i obavezama korišćenja naše internet stranice i usluga koje se putem iste pružaju.
  4. Ukoliko se ne slažete sa navedenim Uslovima, molimo da dalje ne posećujete našu internet stranicu, niti koristite naše programe i usluge.
  5. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za ove uslove korišćenja, možete nam se obratiti na adresu našeg registrovanog sedišta,  putem e-mail adrese: info@sestrebudimir.com

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI I ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

  1. U postupku kupoprodaje i korišćenja naših programa, Kompanija vrši obradu Vaših podataka o ličnosti. U tom pogledu Kompanija je izrazito posvećena zaštiti ljudskih prava, uključujući zaštitu podataka  ličnosti i zaštitu privatnosti Korisnika.
  2. Za detaljne informacije o tome kako Kompanija obrađuje podatke o ličnosti i realizuje zaštitu privatnosti, kao i informacije u pogledu svrhe, pravnog osnova obrade podataka o ličnosti, deljenja, čuvanja i zaštite podataka o ličnosti, molimo pročitajte Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

KUPOPRODAJA PROGRAMA

  1. Informacije o programima koje nudimo mogu se naći na našoj internet stranici www.sestrebudimir.com, odnosno na našim profilima na društvenim mrežama.
  2. Za kupovinu programa Korisnik treba da izabere program koji želi i da izvrši kupovinu ostavljajući sledeće podatke: ime, prezime, kontakt podatke i podatke za plaćanje.
  3. Korisnik je u obavezi da u postupku kupoprodaje navede tačne, potpune i važeće podatke.
  4. U postupku kupoprodaje nije dozvoljeno korišćenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, i podataka koji su nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni po decu i maloletnike ili bilo koja treća lica.

CENE

  1. Cene naših programa su iskazane na našoj internet stranici www.sestrebudimir.com, odnosno na našim profilima na društvenim mrežama, u zavisnosti od načina oglašavanja programa, a sve cene koje su izražene u dinarima. Kompanija, kao Trgovac je u sistemu PDV-a i sve cene su izražene sa uračunatim PDV-om.
  2. Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.
  3. Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.
  4. S obzirom da se radi o online proizvodu, troškovi dostave ne postoje.
  5. U zavisnosti od načina plaćanja, moguće je da postoje troškovi provizije finansijske insitucije preko koje se vrši plaćanje, čiji iznos zavisi od same finansijske institucije, a koji padaju isključivo na Vaš teret

VRSTE I NAČINI PLAĆANJA

  1. Plaćanje programa moguće je izvršiti platnim karticama na internet stranici www.sestrebudimir.com ili uplatom na žiro i devizni račun firme.
  2. Sva plaćanja online, preko online platforme za plaćanje, biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu, te se unapred zahvaljujemo na razumevanju.
  3. Plaćanje uplatom na žiro račun, moguće je izvršiti u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD) i to uplatnicom lično u banci ili putem mobilnog bankarstva ili uplatom na devizni račun ukoliko su uplata vrši van granica RS. Uplatom na devizni račun, platilac snosi dodatne troškove provizije. Visina provizije zavisi od države u kojoj se vrši uplata
  4. Nakon izvršene uplate, Račun će Kupcu biti dostavljen na e-mail adresu.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

  1. VII.1.Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
  2. VII.2.Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

PRISTUP PROGRAMU

 1. VIII.1.Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na e-mail adresu Kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine, kao i pristupni parametri za prijavu na adresu: www.online.sestrebudimir.com.
 2. VIII.2.Smatraće se da je potvrdom poručivanja zaključen ugovor između nas, kao Trgovca i Vas, kao Kupca.
 3. VIII.3.U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, možete nas kontaktirati bez odlaganja.
 4. VIII.4.Ukoliko se plaćanje vrši preko online platforme, pristup se dobija odmah po uplati, a ukoliko se plaćanje vrši uplatom na račun Trgovca, pristup kupljenom programu, Trgovac odobrava Kupcu, nakon što Kupac potvrdu o izvršenoj uplati dostavi Trgovcu na e-mail adresu info@sestrebudimir.com najkasnije do datuma koji je naveden u potvrdi porudžbine. 
 5. VIII.5.Nakon što Trgovac odobri pristup Kupcu, Kupac će putem sledeće adrese www.online.sestrebudimir.com imati pristup kupljenom virtuelnom proizvodu, u trajanju koje je prethodno naznačeno za svaki program. Članstvo nije moguće produžiti.

ODUSTANAK OD UGOVORA

  1. Kupac je saglasan da nema pravo na odustanak od ugovora.
  2. Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac nema pravo na odustanak od ugovora, u slučaju:
   1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
   2. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
   3. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
   4. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

REKLAMACIJE

  1. Kupac može da nam izjavi reklamaciju ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka
  2. Ukoliko Korisnik izjavi reklamaciju zbog toga što usluga nije saobrazna ugovorenoj, tada Korisnik može da zahteva od Trgovca da izvrši saobraznu uslugu.
  3. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno, Korisnik može zahtevati raskid ugovora.
  4. Ako izvršenje saobrazne usluge predstavlja nesrazmerno opterećenje za Kompaniju, Korisnik može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.
  5. Reklamacija se može izjaviti putem e-maila na adresu: info@sestrebudimir.com.
  6. Dužni smo da odgovorimo po Vašoj reklamaciji u roku od 8 dana od dana prijema iste.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

  1. Korisnik nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava za kupljene programe nakon prijema lozinke za pristup programima, osim u slučaju opravdanosti reklamacije ukoliko to utvrdi Trgovac u postupku po reklamaciji.
  2. Korisnik ima pravo na povraćaj greškom uplaćenih ili više uplaćenih novčanih sredstava.
  3. U slučaju povraćaja novca iz bilo kog razloga, Trgovac će izvršiti povraćaj novca koje je primio od Korisnika, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema zahteva za povraćaj.
  4. Smatra se da je Trgovac ispunio svoju obavezu iz prethodnog stava ovih Uslova kada je uplatio novčana sredstva na račun Korisnika. Trgovac ne može biti odgovoran niti može uticati na rok u kome dalje finansijske institucije vrše prenos sredstava, odnosno kada će ista sredstva leći na račun Korisnika.
  5. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja.
  6. Trgovac ne odgovara i ne može biti odgovaran za povraćaj sredstava usled propusta Korisnika u pogledu realizacije obavljene kupovine odnosno usluga na internet prodavnici Trgovca iz razloga koji su posledica radnji i/ili propuštanja na strani Korisnika.

OBAVEZE KORISNIKA PRILIKOM KORIŠĆENJA PLATFORME I PROGRAMA

  1. XII.1.Korisnik ne sme da koristiti internet stranicu niti programe Kompanije, na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije ili ovim Uslovima.
  2. XII.2.Korisnik ne može dodeliti korisničko ime i šifru za pristup programima drugim licima.
  3. XII.3.Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Korisničkog naloga, odnosno e-mail adrese i lozinke. Trgovac ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni ovu obavezu koja se odnosi na bezbednost.
  4. XII.4.Ukoliko Korisnik izgubi šifru ili primeti da neko neovlašćeno koristi njegov nalog, dužan je, bez odlaganja, obavestiti Trgovca, putem e-maila koji se nalaze na internet stranici Trgovca, kako bi lozinka odmah bila promenjena i pretplatnik zaštićen od dalje zloupotrebe.
  5. XII.5.Prihvatanjem ovih Uslova, saglasni ste sa sledećim:
   1. Zabranjena je svaka nezakonita, nedozvoljena, prevarna radnja ili radnja koja može dovesti nekog u zabludu;
   2. Nije dozvoljeno da vršite bilo koje radnje koje mogu dovesti do ometanja rada Kompanije ili drugih Korisnika Platforme, narušavanja rada, prikupljanja informacija sa internet stranice na bilo koji način, uključujući i automatizaciju i slično;
   3. Izričito je zabranjeno da prodate, ustupite sa ili bez naknade, bilo koji deo vašeg naloga (uključujući i korisničko ime), tražite, prikupljate ili koristite kredencijale drugih korisnika za logovanje ili pokušate to da učinite;
   4. Strogo je zabranjeno bilo koja aktivnost koja je štetna, zabranjena pozitivno pravnim propisima, nepristojna na bilo koji način, uvredljiva, uznemiravajuća, proizvodi mržnju, ili nedopustiva na bilo koji način koji se može smatrati nedostojnim ili nepoželjnim;
   5. Zabranjena je bilo koja aktivnost, čak i pokušaj, da na bilo koji način naudite, koristite u nenamenske svrhe, uznemiravate, hakujete, pretite ili zloupotrebite programe, bilo u celosti, bilo delimično, ili druge naše Korisnike;
   6. Zabranjena je bilo koja aktivnost koja podrazumeva interferenciju ili ometanje funkcionisanja internet stranice i/ili naših programa, uključujući ubacivanje ili umetanje koda, „tunnelling“, odbijanje servisa, modifikaciju softvera, korišćenje softvera koji imitira naš softver, emulaciju protokola, kreaciju i korišćenje privatnih servera ili bilo kojih sličnih servisa vezano za Platformu, uključujući i presretanje, prikupljanje podataka tzv. data mining aktivnostima korišćenjem neautorizovanih softvera i programa;
   7. Zabranjena je bilo koja aktivnost koja može povrediti ili narušiti naša prava ili prava trećeg lica po pitanju intelektualne svojine, podataka o ličnosti, ugleda ili drugih prava;
   8. Zabranjeno je neovlašćeno oglašavanje, promotivne ili komercijalne komunikacije, obavljanje trgovačke delatnosti i/ili prodaje, kao i činjenje bilo koje slične radnje kao gore pomenute koja je zabranjena u skladu sa zakonskim propisima i drugim pravnim aktima.
 1. XII.6.Nije dozvoljeno kršenje ovih Uslova ili podsticanje trećih lica na kršenje ovih Opštih uslova, a ujedno vas savetujemo da sve povrede prijavite na adresu elektronske pošte info@sestrebudimir.com.
 2. XII.7.Možemo odbiti da Vam pružamo pristup programima u celosti ili delimično, što uključuje i onemogućavanje ili ukidanje Vašeg korisničkog naloga, i to bez odlaganja, u cilju zaštite naših prava i programa, ako posumnjamo da povređujete naša ili tuđa prava ili odredbe ovih Uslova, u kom slučaju nećete imati pravo na povraćaj uplaćenih novčanih sredstava.

INTELEKTUALNA SVOJINA

  1. XIII.1.Internet stranica i programi koje Trgovac nudi su vlasništvo Trgovca.
  2. XIII.2.Svi materijali koji se nalaze na internet stranici i programi Trgovca ekskluzivno su pravo Trgovca.
  3. XIII.3.Bilo kakvo kopiranje, slikanje, snimanje, distribucija, prenos, deljenje, objavljivanje ili na drugi način činjenje dostupnim trećem licu, povezivanje, prerada ili menjanje sadržaja internet stranice ili programa, bez izričitog prethodnog odobrenja Trgovca, strogo je zabranjeno.
  4. XIII.4.Dozvoljavanjem pristupa programima Trgovca, Korisnik ne stiče nikakva prava intelektualne svojine u vezi sa istim uključujući, bez ograničenja, bilo koje autorsko ili srodno pravo, pravo intelektualne svojine, kao i pravo na pravljenje derivativnih dela.
  5. XIII.5.Svaka upotreba internet stranice i/ili programa Trgovca suprotno ovde navedenom predstavlja neovlašćeno korišćenje i smatraće se kršenjem prava intelektualne svojine Trgovca, koje može dovesti do pokretanja odgovarajućih sudskih postupaka zbog povrede autorskog prava, žiga, ili nekog drugog oblika intelektualne svojine.

ODGOVORNOST

 1. XIV.1.Korisnik izjavljuje da je svojevoljno, na svoju odgovornost, pristupio korišćenju naših programa. Korisnik je odgovoran da proceni svoje fizičke i mentalne sposobnosti za fizičke vežbe koje podrazumevaju naši programi. Korisnik je isključivo odgovoran ukoliko dođe do povređivanja prilikom korišćenja programa.
 2. XIV.2.Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost za nastale poremećaje u radu internet stranice, bilo kog njenog dela ili programa, ukoliko su ovi poremećaji, gubitak ili oštećenja izazvani nestankom električne struje ili nestabilnim naponom u električnoj mreži, kvarom i oštećenjem računara ili neke njegove komponente, preuzimanja, instalacije ili upotrebe softvera, usled nepravilnog rukovanja od strane Korisnika, neovlašćenim ili nestručnim korišćenjem hardvera i aplikativnog softvera, računarskim virusom ili upadom u sistem neovlašćenih osoba putem Interneta ili na drugi način.
 3. XIV.3.Trgovac neće snositi nikakvu odgovornost ni za kašnjenja i/ili neizvršavanja obaveza do kojih dođe usled više sile, odnosno okolnosti koje su van njegove kontrole, uključujući, ali neograničavajući se na okolnosti poput rata, terorizma, pobuna, embarga, civilnih i vojnih dejstava, požara, poplava, nesreća, štrajkova, nestašica, radne snage, kao i usled drugih slučajeva više sile koje bi ugrozile funkcionisanje internet stranice.
 4. XIV.4.Trgovac može biti odgovoran isključivo za štetu koja proistekne iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja internet stranice ili programa, a koja je prouzrokovana njegovom krivicom ili krajnjom nepažnjom.

PROMENE USLOVA

  1. Trgovac zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju ažurira, dopunjava, menja i/ili prilagođava ove Opšte uslove korišćenja.
  2. Ukoliko dođe do promene ovih Uslova, Korisnici će biti blagovremeno obavešteni o nastalim promenama kroz obaveštenja koja Trgovac šalje Korisnicima pre nego što promene stupe na snagu.
  3. Uslovi se objavljuju na Internet stranici Trgovca www.sestrebudimir.com i počinju da važe u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
  4. Ukoliko se Korisnik ne saglasni sa navedenim izmenama, Uslovi koji su bili prihvaćeni od strane Korisnika, nastavljaju da se primenjuju i važe za tog Korisnika za vreme dok ne istekne plaćeni program.

REŠAVANJE SPOROVA

  1. XVI.1.Eventualne sporove u vezi sa kupoprodajom programa Trgovca i primenom ovih Uslova, Trgovac i Korisnik će pokušati da reše mirnim putem.
  2. XVI.2.Postupak pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju Trgovcu, a Trgovac je po zakonu obavezan da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.
  3. XVI.3.Predlog potrošač dostavlja nadležnom Ministarstvu, neposredno, preko pošte ili elektronskim putem, koji mora da sadrži elemente propisane Zakonom o zaštiti potrošača.
  4. XVI.4.U slučaju da mirno rešenje nije moguće, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, u Republici Srbiji.

XVII.ZAVRŠNE ODREDBE

  1. XVII.1.Ukoliko se neka od odredbi ovih Uslova iz bilo kog razloga smatra nevažećom ili neprimenljivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko je to potrebno da bi postala primenljiva, a ostatak ovih Uslova će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakav uticaj na valjanost i primenljivost ostalih odredbi.
  2. XVII.2.Ovi Uslovi su sastavljeni na srpskom jeziku i biće tumačeni u skladu sa pravom Republike Srbije. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima primenjivaće se relevantne odredbe srpskog prava.

SAGLASNOST

KORISNIK OVIM PUTEM POTVRĐUJE DA JE PROČITAO I RAZUMEO SVE GORE POMENUTE ODREDBE I USLOVE IZ OVIH OPŠTIH USLOVA KORIŠĆENJA I DA PRIHVATA DA ODABIROM „ACCEPT“/“PRIHVATAM“ DUGMETA ISPOD I/ILI KORIŠĆENJEM PROGRAMA TRGOVCA, USLOVI OVIH OPŠTIH USLOVA POSTAJU OBAVEZUJUĆI ZA NJEGA.

Scroll to Top

Kako da blokirate korišćenje kolačića? 🙁

Postavke kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku, prema vašim preferencijama. Za najbolje korisničko iskustvo, predlažemo da prihvatite sve kolačiće.

Neophodni kolačići
Funkcionalni kolačići
Analitički kolačići
Marketing kolačići

Vi birate koje kolačiće koristimo 😉

Sestre Budimir i njihovi digitalni partneri koriste kolačiće na ovom sajtu. Neki su striktno neophodni za funkcionisanje sajta, ali postoje i neobavezni, kao što su:

• Funkcionalni kolačići
• Analitički kolačići
• Marketing kolačići